Inwoners Congo

In Congo wonen 77.433.744 mensen (2014) . de bevolkingsdichtheid is ongeveer 3o inwoners per vierkante kilometer de bevolkingsgroei is 2,5% Geboortecijfer per 1000 inwoners is 35.62 Sterftecijfer per 1000 inwoners is 10.30 De levensverwachting is 56,5 jaar voor mannen 55 en vrouwen 58,1 jaar

Stammen

Er zijn ongeveer 250 stammen in de Democratische republiek Congo. Die je weer kan verdelen in 5 hoofdgroepen. Achtereenvolgens de Bantoe stammen die in de meerderheid zijn. De Soedannegers, de Niloten, de pygmeeën en de vluchtelingen. De pygmeeën zijn de oorspronkelijk volk van de Democratische Republiek Congo maar ze zijn tegenwoordigheid in de minderheid.

hoofdstad congo