Over Congo

Over Congo

over congo C ongo-Kinshasa, formeel democratische republiek Congo. Congo is een land in Centraal Afrika dat grenst aan Congo-Brazzaville, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola alsmede de exclave Cabinda van Angola. Het voormalige Belgische kolonie. Kongo betekent jager in het Kikongo een van de oorspronkelijke talen die in het zuidwesten van Congo wordt gesproken. In de periode 1971-1997 werd het land Zaïre genoemd.

Politiek

Tot 1922 was Congo een eenpartijstaat met de Mouvement Populaire Révolutionnaire de partij van Mobutu als enige toegestane partij. Alhoewel daarna door toenemende druk van binnen en buitenland, op papier een meerparijenstelsel werd ingoed bleef de MPR tot na Mobutu was het nog steeds de domineerde partij. Na de machtsovername van Laurant-Désiré Kabila kreed de AFDl “Alliance des Forces Democratques par la Libération du Congo” alliantie van Democratische Krachten voor de Bevrijding van Congo een goede positie. Al snel leidde onenigheid binnen de partijen in de alliantie tot een burgeroorlog. Kabila werd op 12 januari 2001 doodgeschoten door een van zijn lijfwachten. Zijn zoon Joseph werd de nieuwe president van het land. De nieuwe president zette in op bespreking met de verschillende strijdende partijen en de internationale gemeenschap. Dit leidde in december 2002 na bemiddeling van België en Zuid-Afrika tot en vredesakkoord.

Religie

Meer dan 80% van de bevolking is christen, waar 50% rooms-katholiek, 30% protestants waar 3 miljoen leden de nieuw apostolische kerk aanhangen. 17% behoort tot de diverse inheemse kerkgenootschappen waaronder de Kimbanguïstische Kerk met 5 miljoen leden onder president Mobutu Sese Seko in de jaren zeventig en tachtig. Aartsbisschop Malulu van de Katholieke kerk moest hij in ballingschap omdat hij kritiek had op het regime. In 1973 werden onafhankelijke kerkelijke dagbladen verboden en moesten protestante kerken zicht verplicht aaneensluiten. In 1990 werden de berperkingen rond de kerk en religie opgeheven sindsdien heeft het volk nu godsdienstvrijheid. Daarnaast zijn er ook moslims in Congo maar daar maakt maar een klein deel van uit. En zijn en ook bahï’s en aanhangers van inheemse religies.

Bestuurlijke indeling

Na juni 2015 In 2006 werd een wet aangenomen woordoor de indeling werd gewijzigd van 10 provincies naar 25 met 1 stadprovincie. Deze indeling is sinds juni 2015 actief. Voor junie 2015 In 1966 tot juni 2015 was het land onverdeeld in 10 provincies en 1 stadsprovincie de hoofdstad Kinshasa dit waren de provincies

Terug naar boven